:
Polisi Yuran - Pengurangan Kerana Ketidakhadiran