:
SRI AMAN WAKAF BHARU


ASPIRASI PENUBUHAN
Sekolah Rendah Islam Aman Wakaf Bharu (SRI Aman WB) ditubuhkan pada Oktober 2010 dan memulakan persekolahan pada Januari 2011. SRI Aman WB merupakan cawangan dan kesinambungan Sekolah Rendah Islam Aman Kota Bharu yang ditubuhkan pada 1991 dengan aspirasi penubuhan, melahirkan generasi pewaris dan menyiapkan bakal pemimpin generasi Muslim akan datang. Institusi ini menyahut cabaran meneruskan tradisi penyebaran Islam di negeri Kelantan - Tanah Serambi Mekah yang telah melahirkan ratusan ulama' berwibawa. Sistem pendidikan Islam di SRI Aman menekankan pendidikn Islam sesuai dengan keperluan semasa.

VISI
Menjadi institusi pendidikan terunggul di Kelantan pada 2020.

MISI

Menyediakan sistem pendidikan Islam untuk melahirkan generasi yang berilmu, beriman, beramal soleh, berakhlak mulia, berketerampilan dan menyumbang kepada pembinaan negara.

PENDIDIKAN BERSEPADU
Pendidikan Sekolah Rendah Islam Aman menggunakan konsep tauhid dan akhlak merentasi kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam bersepadu ini bertujuan membentuk sikap, keperibadian, kemahiran dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang berilmu, beramal soleh dan berakhlak mulia serta bertanggungjawab membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara bagi kebaikan dunia dan akhirat.

CARTA ORGANISASI

 

 

 

 

LAGU SRI AMAN WAKAF BHARU

Kami pelajar SRI Aman,
 
Berjanji dan berusaha,
 
Membina diri dan keimanan,
 
Jadi insan yang mulia.
 
 
 
Allah tumpuan hidup kami,
 
Rasulullah ikutan kami,
 
Al Quran panduan hidup kami,
 
Jihad itu jalan kami.
 
  
Aqidah yang sejahtera,
 
Amal ibadah yang murni,
 
Akhlak insan yang mulia,
 
Ilmu menguasai diri,
 
Membina insan yang mulia,
 
Di dunia dan akhirat.
 
 
 
Kewajipan kita besar,
 
Masa yang terus beredar,
 
Kuatkan tekad giatkan usaha,
 
Moga kitakan berjaya.
  
 
Allah tuhanku yang Esa,
 
Dengarlah rayuan hamba,
 
Kekalkan kami dalam keimanan,
 
Limpahilah kerahmatan.
 
 
 
Ciptaan & Lirik: Dr. Othman bin Md. Zin